Sözleşme

www.mers.com.tr MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Madde 1: Taraflar

Satıcı: www.mers.com.tr/ MERS HEDİYELİK EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres: ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. ASTORİA AVM NO :127/B1-13 ŞİŞLİ/İST
Telefon: (0212) 215 25 35
Faks : (0212)215 25 34
E-Posta adresi: www.mers.com.tr
Ad:
Soyad:
Adres:
Telefon:
E-Posta adresi: 

Madde 2: Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşme, www.mers.com.tr internet sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü/ürünleri elektronik ortamda sipariş veren ile bu internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Madde 3: Ürün ve Sipariş Bilgileri

Ürünün adı:
Ürünün marka/modeli/rengi:
Ürünün adeti:
Ürünün KDV dahil fiyatı:
Teslimat ulaşım fiyatı:
Ödeme Şekli:

Madde 4: Fatura ve Teslimat Bilgileri

Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
E-posta:
Fatura Unvan:
Faturadaki Adresi: 

Madde 5: Genel Şartlar

5.1 18 yaşından küçük kişiler www.mers.com.tr internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Alıcı, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle,
18 yaşından büyük  olduğunu onaylamış olur. Satıcı, www.mers.com.tr’ da yayınlanan her türlü içeriği (fiyat, görsel öğeler ve diğer bilgiler) önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

5.2 Satıcı, www.mers.com.tr internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.
Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

5.3 Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından www.mers.com.tr internet sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi,
gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce www.mers.com.tr’nin ilgili sayfaları/kısımlarındaki tüm genel ve/veya özel açıklamaları görerek
ve inceleyerek doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini teyiden kabul eder.

- Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
- Siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri,
-Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcı’ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda Satıcı’ya verdiği izinler, Alıcı’nın kanuni hakları, Satıcı’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
- Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
- Alıcı’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler,
- Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın
süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği,
- Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm
mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi dahil),

5.4 Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden
kurtulmuş kabul edilir.

5.5 Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi,siparişin verildiği tarih değil,
ödemenin, Satıcı' nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Alıcı, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde,
1 hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı' nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.

5.6 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra,Alıcı’ya ait kredi kartının,
Alıcı’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun
ürün bedelini Satıcı' ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı' ya gönderilmesi
zorunludur.

Madde 6: Satıcı' nın Yükümlülükleri

6.1 Satıcı Alıcı’nın siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre Alıcı’ya daha
önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

6.2 Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.3 Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki alıcı tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta ürün önererek tedarik edebilir.

6.4 Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün
süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Alıcı’ya iade eder.

Madde 7: Cayma Hakkı

7.1 Alıcı, sipariş verdiği ürünün kendisine veya Teslimat Adresi olarak belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren ondört (14) gün
içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

7.2 Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı' ya www.mers.com.tr sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile
bildirimde bulunulması ve ürünlerin Madde 8 de belirtilen Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir.
Satıcı,kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir.

7.3 Alıcı ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer
tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı' ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV' si ve varsa diğer yasal
yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren  Alıcı’dan kaynaklanan sebeplerle,
ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun
sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren  Alıcı’ya aittir.

7.4 İade alındıktan sonra, iade şartlarının yerine getirilip getirilmediği uzmanlar tarafından incelenir. İade onaylanırsa, 10 (on) iş günü içinde ürünlerin bedeli sipariş kredi kartı kullanılarak verildiyse, kredi kartına, havale/EFT yoluyla verildiyse, banka hesabına iade edilir. Bu süre MER’’S’in iade edilen ürünü teslim alması ile başlar. Mağazalarda yapılan iadelerde ödeme iadesi yapılmamaktadır. İade tutarı www.mers.com.tr tarafından satın alma yapılan kredi kartına iade edilir. İade talebiniz onaylandığında ve kredi kartınıza/ banka hesabınıza ürün tutarı iade edildiğinde tarafınıza mail ile bilgilendirme yapılmaktadır.

Madde 8: Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler

 Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler
yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde  Alıcı cayma hakkını kullanamaz. Bu nedenle,
Alıcı’nın talebi doğrultusunda altın, değerli metal veya değerli taş kısımlarına yazı yazılan,
ölçülendirilen ürünler vb. gibi  Alıcı’nın istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler cayma
hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır. Ayrıca, orijinal ambalajı bozulmuş, tekrar
satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan Ürünler
bakımından da cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 9: Güvenlik, Gizlilik, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Elektronik İletişimler

9.1 www.mers.com.tr’de kişisel verilerin korunması, gizliliği, işlenmesi- kullanımı ve iletişimler ile diğer
hususlarda cari esasları belirten gizlilik kuralları/politikası ve şartlar geçerlidir.
Alıcı tarafından www.mers.com.tr’ye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı
tarafındaki  sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde
alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları
ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli
tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

9.2 Alıcı’nın www.mers.com.tr’ye üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri Satıcı, mevcut ve
ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü
kişiler/kuruluşlar tarafından  muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması  ve her türlü bilgilendirme, reklam-
tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak
elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya
öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde
güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Buveriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili idari, adli ve diğer resmi makamlara iletilebilir. Alıcı
kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile
elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına,
işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına
muvafakat ve izin vermiştir.

9.3 Alıcı, Satıcı’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya
iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri
ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası
gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli
olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı, isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler,
aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere
bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara
uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından
başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine
getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

9.4 Satıcı,  yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar;  bu
değişiklikler Satıcı tarafından www.mers.com.tr’den veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu
andan itibaren geçerli olur.

Madde 10: Yetkili Mahkemeler

İşbu sözleşmenin doğabilecek uyuşmazlıklar, Sanayi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen/ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı’nın yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

Alıcı, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde
(www.mers.com.tr) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel
özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer
tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil bu
Sözleşm' nin yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını www.mers.com.tr’de
elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay- kabul-iznini vererek
Ürün' ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, Alıcı'nın Satıcı'ya bildirdiği yukarıdaki
elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi
sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.  
Satıcı: www.mers.com.tr / MERS HEDİYELİK EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş..
TüketiciAlıcı:
Tarih: